Ryhmärentoutus


FLOW-RYHMÄRENTOUTUKSET

Tutkimukset ovat osoittaneet, että nykyinen työelämä on keskeinen tekijä negatiivisen stressin aiheuttajana. Stressin vaikutus työntekijöihin ja sitä kautta yrityksen tulokseen, näkyy monella eri tavalla.

Pahimmillaan pitkittynyt työstressi voi vahingoittaa yrityksen imagoa niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Se näkyy usein lisääntyneinä poissaoloina, työntekijöiden huonompana työpaikkaan sitoutumisena ja työvoiman vaihtuvuuden kasvuna. Myös työnlaatu ja tehokkuus voivat kärsiä. Lisäksi toimistoissa ja monissa teollisuuden toistoa vaativissa tehtävissä, erilaiset jännitystilat ja kipuilut ovat tuttu ilmiö.

Säännöllisin väliajoin pidettyjen ryhmärentoutuksien avulla tilanteeseen on mahdollista saada parannus. Työntekijät saavat keinoja käsitellä töistä aiheutuvaa stressiä, ja rentoutushetket auttavat keskittymään työskentelyyn paremmin. Työntekijöiden voidessa paremmin edellä kuvatut negatiiviset vaikutukset saadaan hallintaan.

Rentoutushetken aikana hyödynnän laajaa osaamistani. Esimerkiksi hierojana tunnen toimistotyöntekijöiden kehon yleisimmät ongelma-alueet ja niihin tehokkaimmat venytykset. Sisäisen hyvinvoinnin ohjaajan ja sosiaalipsykologian perusteiden kautta tiedän parhaimmat keinot työstää stressin vaikutusta mieleen.

Rentoutushetki etenee venytysten ja hengitysharjoitusten kautta syvempään rentouden tilaan ja sitä kautta mielikuvien maailmaan. Rentoutuksen jälkeen työntekijöiden voimavarat ovat uudistuneet ja he voivat lähteä kehittelemään rentoutuksen aikana syntyneitä uusia ideoita.

Rentoutushetkeä varten tarvitaan hiljainen huone, jossa osallistujat pääsevät istumaan. Rentoutushetki vie vain 15 – 30 minuuttia ja siihen voi osallistua 10 henkilöä kerrallaan.

Näin ollen rentoutushetki on kustannustehokas.