Sisäinen hyvinvointi


rentovirta_promo-5550

Sisäisen hyvinvoinnin ohjaus perustuu tietoiseen ja alitajuiseen työskentelyyn itselle negatiivisten ajatusmallien muuttamiseksi. Ohjauksen pääosassa on regressio, jossa asiakas menee rentoutuneessa tilassa kohtamaan omassa alitajunnassa hyvinvoinnin tiellä olevia esteitä. Asiakas päättää itse, miten syvällä tasolla on valmis työstämään ajankohtaisia teemoja.

Toisaalta regression avulla on mahdollista hakea voimavaroja

vaikeaan elämäntilanteeseen. Alitajunnasta esille nousseiden teemojen
käsittelyä jatketaan regression jälkeen tietoisesti. Asiakas saa tätä varten sopivia harjoitteita tai kotitehtäviä. Muutos vaatii asiakkaan sitoutumista muutosprosessiin.

Sisäisen hyvinvoinnin ohjauksen avulla on mahdollista saavuttaa
tasapainoinen elämä – ilman pelkoja tai muita rajoitteita.